Så skriver du ett kronologiskt CV

En korrekt jobbansökan består av två delar; dels ett personligt brev och dels ett CV eller en meritförteckning. CV står för Curriculum Vitae, vilket är latin och betyder levnadsbeskrivning. Här beskrivs hur du tar fram ett kronologiskt CV, där utbildningar och anställningar framställs i bakvänd kronologisk ordning (med det nyaste först!). En en annan form av CV är ett funktionellt CV, i vilket man istället fokuserar på sina färdigheter i teman/rubriker. Om du haft olika funktioner i yrkeslivet är det här ett utmärkt sätt att visa bredden av dina erfarenheter.

Ett CV kan se ut i princip hur som helst, från en enkel skrivmaskinslayout till mer avancerade layouter. Vill du inte lägga ner tiden på att få ett bra utseendet på ditt CV går det med fördel att utgå från någon CV-mall du hittar på nätet. Använd en tydlig layout, utforma det så att det blir överskådligt och lätt att läsa. Tänk också på att ditt CV inte bör överstiga två sidor!

Det personliga brevet bör du lägga ner energi på att anpassa för varje jobb du söker, men ditt CV kan du med fördel skriva så att det med relativt lite anpassning kan användas till alla jobb du söker. Nedan följer en lista på de punkter som ett kronologiskt CV bör innehålla, tillsammans med en kortare beskrivning på hur innehållet bör läggas upp. Givetvis kan du anpassa rubrikernas namn efter egna önskemål.

Kontaktuppgifter

Inled ditt CV med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ålder är oftast inte en nödvändig uppgiftt men vill du ange den så skriv ut din ålder, födelseår eller födelsedatum ? inte hela ditt personnummer. Du behöver ingen rubrik över denna del av ditt CV.

Målsättning

Presentera dina yrkesmässiga ambitioner, dvs. vad du hoppas uppnå på din arbetsplats och i din framtida karriär. Försök att formulera dig så att dina det framgår vad arbetsgivaren har för nytta av dina ambitioner, och att du inte bara är ute efter lönen.

Anställningar / Arbetslivserfarenhet / Yrkeserfarenhet

Ange de anställningar du har haft med den senaste anställningen först. Har du lite arbetserfarenhet kan du gärna lista sommarjobb och kortare vikariat, men i takt med att dina anställningar blir fler bör du ta bort dem, För varje jobb är det lämpligt att ange arbetsgivarens namn, befattning, under vilken period du jobbade, och vad dina arbetsuppgifter bestod av och vilka erfarenheter du fick.

Utbildning

Precis som med arbetslivserfarenheten började med din senaste, eller pågående, utbildning och går bakåt i tiden. För varje utbildning bör du ange utbildningsanstaltens namn, utbildningens eller examens namn, under vilken period du studerade, och en kortare beskrivning av innehållet i utbildning. Om du har gått många kortare kurser bör du sortera bort de som du anser vara mindre relevanta för jobbet du söker.

Har du ingen eller lite arbetslivserfarenhet kan det vara en god idé att lägga denna rubrik före arbetslivserfarenheten, då du som nyutexaminderad ofta har din utbildning som främsta merit.

Språkkunskaper

Lista de språk du kan. Börja med det språk du kan bäst, och ange hur bra du behärskar språket (t.ex. grundläggande, bra och flytande).

IT-kunskaper eller Datakunskaper

Lista dina kompetenser inom t.ex. kontorsprogram, nätverk, databaser och programspråk. Du kan välja att enbart ange på vilken nivå kompetensen är (t.ex. grundläggande, bra och avancerade kunskaper), men det går även att kortfattat beskriva din erfarenhet med ett par meningar.

Övriga meriter

Andra meriter som kan finnas i ett CV är bland annat militärtjänst, förtroendeuppdrag, längre utlandsvisteleser, körkort och andra personliga erfarenheter som du tror kan vara relevant för en arbetsgivare.

Referenser

Dina referenser skall berätta hur du fungerar på en arbetsplats eller i pressade situationer. Gärna en chef, lärare, medarbetare, fotbollstränare, etc. Har du svårt att hitta referenser fungerar även en nära vän, men undvik släktingar. Det är viktigt att du pratar med dina referenser så att de är beredda på sin uppgift. Det är inte nödvändigt att ange dina referenser i ditt CV, för det kan ofta vänta till du blir kallad på intervju.


Copyright © 2007 CV-online.se.

Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige Licens.